Reklamacje/Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować JTB Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żegockiego 2 , 61-693 Poznań tel.061 8220-599 sklep@ilumea.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ilumea.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Adres e-mail: *
Numer zamówienia: *
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: *
Nr telefonu:
Nazwa i model sprzętu: *
Numer konta bankowego: *
Opis usterki: *
Załączniki:

Zostałem (-łam) poinformowany (-a) o tym, że:
 1. W przypadku wady towaru konsument, według swojego wyboru, może skorzystać z gwarancji producenta lub dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Wybierając reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany, gdyż są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 2. Towar przekazany do reklamacji powinien być umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym przed powstaniem uszkodzeń związanych z transportem, w szczególności takich jak: wgniecenia, rysy, otarcia, przetarcia, zamoknięcia, itp. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia produktu ponosi wysyłający.
 3. W wypadku reklamacji z tytułu gwarancji sprzedawca zobowiązuje się jedynie do nieodpłatnego przekazania reklamowanego produktu do Gwaranta (właściwego serwisu). Decyzję o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji podejmuje Gwarant. Za przebieg reklamacji (w tym czas jej rozpatrzenia i czas ewentualnej naprawy) odpowiada Gwarant.
 4. W wypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji zgłaszający winien samodzielnie zasięgać informacji o jej przebiegu.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową, jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania konsumenta zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja została uwzględniona zgodnie z żądaniem konsumenta.
 6. Konsument powinien zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. utraty możliwości żądania nieodpłatnej naprawy/wymiany, prawa domagania się stosownego obniżenia ceny/prawa odstąpienia od umowy).
Oświadczam, że z powyższym zapoznałem się
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rozparzenia reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

JTB GROUP Sp. z o.o. sp. k., ul. Żegockiego 2, 61-693 Poznań, tel.: +48 (061) 222 48 26, sklep@ilumea.pl NIP: 779-237-80-24, REGON: 301481890, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000359359, JTB Group Sp. z o.o. Sp.K. posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł opłacony w całości.

Sklep z lampami ilumea.pl oferuje profesjonalne oświtetlenie dla domu i przemysłu. W szerokiej ofercie znajdziecie Państwo lampy halogenowe, biurkowe, stojące, wiszące, kinkiety i żyrandole oraz oświetlenie LED i wiele innych. Sklep internetowy Ilumea - Twoje centrum światła.

facebook