Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ILUMEA.PL

I. Informacje o sklepie.

Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem, Sklepem Internetowym lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.ilumea.pl prowadzony jest przez JTB Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Żegockiego 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359359, NIP 779-238-80-24, REGON 301481890, kapitał zakładowy 50.000 zł.

II. Oferta sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży.

1)Oferta prezentowana na stronie Sklepu Internetowego nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2)Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Złożenie oferty przez Klienta następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt. III.1).

3)Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Klienta, akceptowanej przez Sklep).

III. Zamówienia.

1)Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

2)Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail z treścią złożonego zamówienia. Otrzymanie tej wiadomości elektronicznej przez Klienta stanowi przyjęcie oferty przez Sklep; z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3)Zamiast informacji elektronicznej, o której mowa powyżej Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w inny sposób celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu zgodnych ustaleń pomiędzy Sklepem a Klientem.

4)Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. III.3.

IV. Płatności.

1)Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:

- płatność za pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,

- płatność przelewem – przelew dokonywany jest na rachunek nr 60 2490 0005 0000 4000 7317 2851 prowadzonego ALIOR Bank dla JTB Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Żegockiego 2, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) – płatność za zamówienie następuje przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, a po jej zawarciu; w przypadku braku płatności w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze swoim świadczeniem do chwili dokonania zapłaty, o ewentualnym wstrzymaniu się przez sprzedawcę z realizacją świadczenia Klient zostanie poinformowany

- płatność w systemie PayU

2)W przypadku gdy dokonana płatność za zamówienie będzie niższa od kwoty wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie przekazane zostanie do realizacji zgodnie z pkt. V po dokonaniu zapłaty całej umówionej ceny i kosztów przesyłki. Zapis niniejszy dotyczy umów, w których strony umówiły się na płatność z góry.

3)W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr rachunku bankowego, na który możliwy będzie zwrot powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymania informacji o numerze rachunku bankowego od Klienta.

V.Terminy i sposób dostawy. Koszty wysyłki.

1)Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) wskazany jest dla każdego towaru oddzielnie i potwierdzany jest przez Sklep w oświadczeniu o przyjęciu oferty.

2)Sposób dostawy wybierany jest przez Klienta w chwili składania zamówienia.

3)Termin dostawy liczony jest w następujący sposób:

a)W przypadku wybrania płatności za pobraniem, od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy sprzedaży

b)W przypadku wybrania płatności z góry (przelew, płatność kartą) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie  wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy lub następnego dnia roboczego po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności należnej ceny i kosztów przesyłki kartą (z zastrzeżeniem treści punktu IV.1) )

4)O wysłaniu zamówienia Sklep poinformuje  osobnym e-mailem, w którym będzie podany m.in. nr przesyłki i nazwa firmy odpowiedzialnej za dostawę (Poczta Polska, Kurier).

5)W przypadku gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub e-mali (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).

6)Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

7)Koszty wysłania zamówionego towaru są następujące:

a)W przypadku zakupu o wartości powyżej 300 zł brutto wysyłka jest bezpłatna (koszty wysyłki pokrywa Sklep),

b)w przypadku zakupu o wartości poniżej 300 zł brutto i płatności z góry koszt przesyłki to 15 zł brutto,

c)w przypadku zakupu o wartości poniżej 300 zł brutto i płatności z dołu (w tym płatności za pobraniem) koszt przesyłki to 25 zł brutto.

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość.

1)Prawo odstąpienia od umowy

a)Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b)Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

c)Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować JTB Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żegockiego 2 , 61-693 Poznań tel.061 8220-599 sklep@ilumea.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na  przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

d)Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ilumea.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

e)Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2)Skutki odstąpienia od umowy

a)W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego  przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

b)Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

c)Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

d)Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.  Termin  jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

e)Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

f)Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3)Wyjątki odstąpienia od umowy

a)umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

b)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

d)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

e)umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

f)umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

g)umowy zawartej na aukcji publicznej.

VII. Reklamacja.

1)JTB Group Sp. z o.o. Sp.K. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w  zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2)Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@ilumea.pl. JTB Group Sp. z o.o. Sp.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy  reklamacja  zostanie rozpatrzona.

3)JTB Group Sp. z o.o. Sp.K. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio  w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4)Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

VIII. Niezgodność towaru z umową.

1)Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w przypadku stwierdzenia przez Klienta (który nabył towar konsumpcyjny w rozumieniu tej ustawy), niezgodności towaru z umową, Klient taki uprawniony jest - w terminie do 2 lat licząc od daty wydania towaru – do skorzystania z uprawnień wynikających z wyżej przywołanej ustawy.

2)Dwuletni termin opisany powyżej biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

3)W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient uprawniony jest do żądania doprowadzenia tego towaru do zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

4)Nieodpłatność naprawy, o której mowa powyżej, oznacza, że Sklep ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

5)Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową oraz paragon fiskalny lub fakturę VAT. Dla zachowania przysługujących Klientowi uprawnień wystarczy wysłanie do Sklepu samego zawiadomienia informującego o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.

6)Sklep ma obowiązek do ustosunkowania się do żądania Klienta, o którym mowa w pkt. VIII.5), w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się przez Sklep w tym terminie oznacza, że Sklep uznał żądanie za uzasadnione.

7)Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient nie zawiadomi o tym Sklepu, to traci uprawnienia wynikające z art. 8 ustawy wskazanej w pkt. VIII. 1).

8)Do zachowania przez Klienta terminów opisanych powyżej wystarczy wysłanie do Sklepu zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed upływem tych terminów.

IX. Gwarancja

1)Produkty prezentowane na stronie Sklepu mogą być objęte gwarancją producenta. W takim przypadku stosowna informacja znajduje się w opisie konkretnego produktu na stronie Sklepu. Jeżeli producent udziela gwarancji, to – wraz z towarem – do Klienta przesłany zostanie dokument gwarancyjny.

2)Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu udzielonej gwarancji jest podmiot, który tej gwarancji udzielił.

3)Wszelkie uprawnienia i obowiązki Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wynikają z treści dokumentu gwarancyjnego.

4)W przypadku gdyby Klient chciał skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej na towar gwarancji, a z treści dokumentu gwarancyjnego nie wynika inaczej, wszelkie roszczenia kierowane są do podmiotu, który gwarancji udzielił. Istnieje możliwość skorzystania z pośrednictwa Sklepu przy przekazywaniu towaru do podmiotu, który udzielił gwarancji. W przypadku gdyby Klient zdecydował się nie wysyłać towaru bezpośrednio do udzielającego gwarancji, tylko skorzystać z pośrednictwa Sklepu, towar należy odesłać do Sklepu wraz z dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu oraz informacją o skorzystaniu z pośrednictwa Sklepu w procedurze gwarancyjnej.

5)Skorzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji nie wyłączają uprawnień Klienta wynikających z ustaw, w tym uprawnień opisanych w pkt. VIII niniejszego regulaminu.

6)Po otrzymaniu towaru od Klienta Sklep niezwłocznie przekaże towar do podmiotu odpowiedzialnego z tytułu udzielonej gwarancji i będzie informował Klienta o przebiegu postępowania w tej sprawie.

X. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia.

1)W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia, jaki był widoczny.

2)O w/w sytuacji proszę powiadomić Sklep (nr tel.; 61 222 48 26, e-mail: sklep@ilumea.pl)

3)W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna  prosimy o pilny kontakt ze Sklepem (nr tel.; 61 222 48 26, e-mail: sklep@ilumea.pl)

4)W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową czy rękojmi. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe

1)Sklep dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.

2)W przypadku nieosiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.

3)Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność JTB Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody JTB Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

4)Regulamin obowiązuje od dnia 01-12-2011r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.

JTB GROUP Sp. z o.o. sp. k., ul. Żegockiego 2, 61-693 Poznań, tel.: +48 (061) 222 48 26, sklep@ilumea.pl NIP: 779-237-80-24, REGON: 301481890, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000359359, JTB Group Sp. z o.o. Sp.K. posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł opłacony w całości.

Sklep z lampami ilumea.pl oferuje profesjonalne oświtetlenie dla domu i przemysłu. W szerokiej ofercie znajdziecie Państwo lampy halogenowe, biurkowe, stojące, wiszące, kinkiety i żyrandole oraz oświetlenie LED i wiele innych. Sklep internetowy Ilumea - Twoje centrum światła.

facebook